Dotrzeć do dziecka z autyzmem

69.00 

Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime.

Stanley I. Greenspan , Serena Wieder

Brak w magazynie

Opis

SPIS TREŚCI

Wstęp: Możemy lepiej pomagać  9

CZĘŚĆ I
POSTĘP W ROKOWANIACH DOTYCZĄCYCH SPEKTRUM AUTYZMU: MITY, FAKTY, WCZESNE OBJAWY ORAZ NOWA PODBUDOWA TEORETYCZNA
Rozdział 1 Zmiana definicji autyzmu i sposobu jego postrzegania  17
Rozdział 2 Mity dotyczące ASD, w tym zespołu Aspergera, i ich błędne diagnozowanie  26
Rozdział 3 Wczesne i trwałe objawy ASD: sposoby ich wykrywania i pomocy niemowlętom i dzieciom z grupy ryzyka  40
Rozdział 4 Nowe cele stawiane dzieciom z ASD: model DIR/Floortime  48

CZĘŚĆ II
PRZEDE WSZYSTKIM RODZINA: JAK RODZINA MOŻE WYKORZYSTYWAĆ MODEL DIR, ABY UŁATWIAĆ NAWIĄZYWANIE RELACJI, KOMUNIKACJĘ I MYŚLENIE
Rozdział 5 Inicjatywa „Przede wszystkim rodzina”  67
Rozdział 6 Wykorzystywanie uwagi i zaangażowania: wprowadzanie dziecka do wspólnego świata  75
Rozdział 7 Zachęcanie do naprzemiennej komunikacji i do wspólnego rozwiązywania problemów  88
Rozdział 8 Symbole, pojęcia i słowa  101
Rozdział 9 Logiczne myślenie i świat rzeczywisty  114
Rozdział 10 Wyższe poziomy myślenia abstrakcyjnego i refleksyjnego  124
Rozdział 11 Niepowtarzalne profile biologiczne I: doświadczanie świata poprzez zmysły  138
Rozdział 12 Niepowtarzalne profile biologiczne II: problemy sfery wizualnej i słuchowej  157

CZĘŚĆ III
FLOORTIME
Rozdział 13 Floortime jako podejście rodzinne  169
Rozdział 14 Floortime: Czym jest i czym nie jest  183
Rozdział 15 Floortime zawsze i wszędzie: stwarzanie warunków do nauki  192
Rozdział 16 Najtrudniejszy element metody Floortime: podążanie za dzieckiem i jednoczesne stawienie mu wyzwań  208
Rozdział 17 Praca ze starszymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z ASD I: Nauka przez całe życie, we współpracy z dr. n. med. Henrym Mannem  218
Rozdział 18 Praca ze starszymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z ASD II: Stwarzanie środowisk naukowych  234

CZĘŚĆ IV
EKSPERTYZA I SPOSOBY TERAPII: MODEL DIR
Rozdział 19 Ekspertyza: podejście typu DIR/Floortime  247
Rozdział 20 Kompleksowy program terapii z wykorzystaniem metody DIR/Floortime  256
Rozdział 21 Metody edukacyjne sprzyjające myśleniu, komunikacji i osiąganiu postępów w nauce  280

CZĘŚĆ V
RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI OBJAWAMI
Rozdział 22 Język schematyczny i echolalia  305
Rozdział 23 Samostymulacja, potrzeba bodźców zmysłowych, nadpobudliwość i zachowania unikające  313
Rozdział 24 Posiłki, nauka korzystania z toalety, samodzielne ubieranie się i radzenie sobie z nowymi wyzwaniami  324
Rozdział 25 Problemy z zachowaniem  336
Rozdział 26 Radzenie sobie z emocjami  349
Rozdział 27 Załamania i regresje  361
Rozdział 28 Rozwój funkcji społecznych  369

Załącznik A: Rezultaty badań nad modelem DIR  379
Załącznik B: Jak rozwija się autyzm: teoria DIR  401
Załącznik C: Neurorozwojowe zaburzenia relacji i komunikacji  417

Bibliografia  427
O autorach  433
Indeks  435