Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

39.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści

Od Wydawcy

Wstęp

Autorzy tomu

Rozdział 1 Roman Ossowski

Niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie do problematyki

Rozdział 2 Katarzyna Kaczorowska-Bray

Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 3 Elżbieta M. Minczakiewicz, Jacek J. Błeszyński

Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące

Rozdział 4 Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ilona Brzozowska-Misiewicz

Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie mogące współwystępować z innymi zespołami

Rozdział 5 Jacek J. Błeszyński, Lucyna Błeszyńska, Ditta Baczała

Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie ujawniające się w okresie rozwoju

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

Spis rycin

Spis tabel

Ilość stron: 221