Diagnoza Dysleksji

35.00 

Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Badania nad dysleksją stanowią bowiem istotny wkład do wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, a diagnoza dysleksji jest jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się psychologowie praktycy. Praca zawiera bardzo potrzebne im treści, a przy tym ma walory porządkujące – wskazuje na podstawowe kwestie i dostarcza przeglądu możliwych sposobów diagnozy. Napisana jest bardzo kompetentnie, przez specjalistów mających duża wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianych przez siebie zagadnień. prof. dr hab. Anna Matczak (z opisu na okładce)

6 w magazynie

Kategoria:

Opis

Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Badania nad dysleksją stanowią bowiem istotny wkład do wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, a diagnoza dysleksji jest jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się psychologowie praktycy. Praca zawiera bardzo potrzebne im treści, a przy tym ma walory porządkujące – wskazuje na podstawowe kwestie i dostarcza przeglądu możliwych sposobów diagnozy. Napisana jest bardzo kompetentnie, przez specjalistów mających duża wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianych przez siebie zagadnień. prof. dr hab. Anna Matczak (z opisu na okładce)


Spis treści

1. Podstawy diagnozy dysleksji

 • Fakty, mity i kontrowersja wokół diagnozy dysleksji (Marta Bogdanowicz)
 • Neurobiologiczne podstawy dysleksji (Anna Grabowska, Katarzyna Jednoróg)
 • Dlaczego nie znamy (całej) prawdy o dysleksji – czyli rozważania o metodologii badań (Grażyna Krasowicz-Kupis)

2. Diagnoza objawów dysleksji

 • Diagnozowanie czytania (Krystyna Sochacka)
 • Umiejętność pisania i możliwości jej diagnozowania (Izabela Pietra)
 • Aspekt językowy trudności w nabywaniu przez dzieci umiejętności pisania (Maria Przybyszewska-Piwko)
 • O błędach w pisowni identyfikowanych jako symptomy zaburzeń funkcji słuchowych (Urszula Mirecka)
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych do oceny czytania i pisania stosowanych w polskim poradnictwie (Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Izabela Pietras)

3. Diagnoza funkcji poznawczych

 • Badanie funkcji językowych w dysleksji (Grażyna Krasowicz-Kupis)
 • Problem diagnozowania sprawności intelektualnych w dysleksji (Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak)
 • Diagnozowanie funkcji wzrokowych w dysleksji (Katarzyna Gruszczyńska, Grażyna Krasowicz-Kupis)
 • Ocena procesów pamięciowych w diagnozie dysleksji (Agnieszka Kaliszewska)
 • Diagnozowanie stanu słuchu fonemowego (Małgorzata Rocławska-Daniluk, Joanna Jatkowska)

4. Diagnoza dysleksji – ważne zmienne dodatkowe

 • Leworęczność a dysleksja w świetle współczesnych badań (Małgorzata Gut)
 • Ocena poziomu graficznego pisma dzieci w wieku 7-13 lat (Aneta Domagała, Urszula Mirecka)
 • Dysleksja i płeć (Jadwiga Wrońska)
 • Gotowość szkolna – ciekawość, aktywność, samodzielność (Elżbieta Koźniewska)

Ilość stron: 356


Cena netto: 28,57 zł

Podatek VAT: 5%