Autyzm i zespół Aspergera

33.00 

Opis

Spis treści:

Autyzm dziecięcy – rys historyczny – Gabriela Jagielska

Epidemiologia całościowych zaburzeń rozwoju – Gabriela Jagielska

Etiologia zaburzeń autystycznych – Gabriela Jagielska

 • Czynniki genetyczne
 • Zaburzenia metaboliczne
 • Czynniki z okresu ciąży i porodu
 • Szczepienia i infekcje przewodu pokarmowego
 • Zmiany neuroanatomiczne i czynnościowe mózgu
 • Związek autyzmu i padaczki
 • Czynniki neuropsychologiczne

Objawy autyzmu dziecięcego – Gabriela Jagielska

 • Wczesne objawy autyzmu dziecięcego
 • Objawy autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Inne problemy behawioralne

Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny – Anita Bryńska

 • Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera
 • Obraz kliniczny zespołu Aspergera

Diagnostyka różnicowa i badania diagnostyczne – Gabriela Jagielska

Zaburzenia współwystępujące w autyzmie i zespole Aspergera – Anita Bryńska

Rokowanie w autyzmie i zespole Aspergera – Anita Bryńska

Leczenie zaburzeń autystycznych – Anita Bryńska

Sprawność intelektualna dziecka autystycznego – Jadwiga Komender

Dziecko autystyczne w rodzinie – Jadwiga Komender

Autyzm i przywiązanie – Jadwiga Komender

Wychowywanie i nauczanie dziecka autystycznego – Jadwiga Komender

 • Uwagi ogólne
 • Rozwój ruchowy
 • Zabawa
 • Samoobsługa
 • Rozwój społeczny
 • Rozwój emocjonalny
 • Edukacja szkolna
 • Rozwój mowy
 • Rytuały
 • Wrażliwość sensoryczna
 • Ataki złego humoru i krzyku
 • Trening czystości
 • Zaburzenia snu
 • Samookaleczanie się
 • Zachowania destrukcyjne

Pytania i odpowiedzi

Słownik terminów medycznych i psychologicznych

Literatura uzupełniająca

Ilość stron: 124


Cena netto: 31,43 zł

Podatek VAT: 5%