Architektura żywej powięzi człowieka

145.00 

Pozakomórkowa matryca i komórki przedstawione poprzez endoskopię.

Jean Claude Guimberteau
Colin Armstrong

Kategoria:

Opis

Historia i architektura żywej materii
Obserwacje chirurga
Powrót badań chirurgicznych
Endoskopia śródtkankowa
1. Ciągłość tkanki
2. Ciągłość i kształt włókien
3. Mobilność i adaptacyjność
4. Relacje pomiędzy komórkami a architekturą włókienek
6. Przestrzenna aranżacja, tensegracja i fraktalizacja
7. Adaptacje i zmiany wielowłókienkowej sieci Blizny i zrosty
8. Koncept tkanki łącznej jako architektonicznego czynnika nadającego kształt