Algorytmy żywienia dzieci

69.00 

Redakcja: David L. Suskind, Polly Lenssen

Redakcja wydania I polskiego: Jan Jeszka, Marian Krawczyński

Kategoria:

Opis

Spis treści:

1 Żywienie ogólne

11.1 Ogólna ocena żywienia dzieci
11.2 Ocena niemowląt
11.3 Ocena dzieci do trzeciego roku życia
11.4 Ocena dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym
11.5 Ocena młodzieży w okresie dojrzewania

Suplement A. Oczekiwany przyrost masy ciała: od urodzenia do 24 miesięcy (Guo i wsp., 1991)
Suplement B. Oczekiwany przyrost długości ciała: od urodzenia do 24 miesięcy (Guo i wsp., 1991)

2 Pediatria ogólna
12.1 Zaburzenia rozwoju (FTT)
12.2 Niedostateczny przyrost masy ciała podczas karmienia piersią
12.3 Zaburzenia połykania i zachłyśnięcia
12.4 Choroba refluksowa przełyku (GERD)
12.5 Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy
12.6 Alergia na białka mleka krowiego
12.7 Eozynofilowe zapalenie przełyku
12.8 Alergie pokarmowe
12.9 Biegunka czynnościowa albo przewlekła, nieswoista biegunka dziecięca
2.10 Witaminy i składniki mineralne

3 Układ endokrynny
13.1 Cukrzyca typu 1 i typu 2

4 Gastroenterologia
4.1 Choroba Leśniowskiego-Crohna
4.2 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
4.3 Zespół krótkiego jelita
4.4 Wodobrzusze i nadciśnienie wrotne
4.5 Ostre zapalenie trzustki

5 Genetyka biochemiczna
5.1 Zaburzenia cyklu mocznikowego (UCD)
5.2 Choroba syropu klonowego
5.3 Galaktozemia
5.4 Choroby spichrzeniowe glikogenu typu 1a i 1b
5.5 Dziedziczna nietolerancja fruktozy
5.6 Choroby mitochondrialne
5.7 Zaburzenie utleniania kwasów tłuszczowych
5.8 Acydemie organiczne

6  Nefrologia
6.1 Zespół nerczycowy
6.2 Przewlekła choroba nerek
6.3 Przeszczepienie nerki
6.4 Nadciśnienie tętnicze

7  Neurologia
7.1 Interakcje leków przeciwpadaczkowych ze składnikami odżywczymi
7.2 Plan terapii dietą ketogenną

8  Otyłość
8.1 Otyłość

9 Pulmonologia
9.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna/przewlekła choroba płuc
9.2 Mukowiscydoza
9.3 Astma

10 Onkologia 119
10.1 Choroba nowotworowa

11 Rozwój układu nerwowego
11.1 Zaburzenie rozwoju układu nerwowego

12 Neonatologia
12.1  Żywienie noworodków

13 Terapia żywieniowa
13.1 Żywienie dojelitowe
13.2 Wskazania do całkowitego żywienia pozajelitowego

14 Chirurgia
14.1 Pooperacyjne postępowanie żywieniowe

15 Intensywna opieka pediatryczna i kardiochirurgiczna
15.1 Chylothorax
15.2 Pozaustrojowe natlenianie krwi

16 Kardiologia
16.1 Wrodzone wady serca

17 Reumatologia
17.1 Choroby reumatyczne