Terapia dzieci i młodzieży Zobacz większe

Terapia dzieci i młodzieży

Nowy produkt

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:

Wiesław Sikorski

Techniki terapii grupowej dzieci i młodzieży oparte na graniu ról

Wprowadzenie

Techniki bazujące na graniu ról

Granie ról w praktyce dramaterapeutycznej

Granie ról w grupowej terapii równoległej

Bibliografia

Główne zagadnienia

Zalecane lektury uzupełniające

Terapia grupowa w sieci

Katarzyna Sawicka

Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania

Wprowadzenie

Doświadczenie urazowe i ich korektura

Cele socjoterapii

Źródła doświadczeń korekcyjnych

Dynamika procesu socjoterapeutycznego

Bibliografia

Główne zagadnienia

Zalecane lektury uzupełniające

Socjoterapia w sieci

Iwona Dąbrowska-Jabłońska

Terapia trudności w uczeniu się

Wprowadzenie

Zajęcia relaksacyjno-koncentrujące w terapii dzieci i młodzieży

Metody rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych

Terapia trudności w uczeniu się młodzieży

Technologie pomocowe

Bibliografia

Główne zagadnienia

Zalecane lektury uzupełniające

Terapia trudności w uczeniu się w sieci

Ewa Białek

Podejście psychosyntezy do terapii dzieci i młodzieży

Wprowadzenie

Psychosynetetyczne zasady terapii-doradztwa

Psychosyntetyczne podejście do rozwoju dziecka

Podstawowe techniki w terapii psychosyntetycznej

Psychosyntetyczny proces terapeutyczny

Doradztwo psychologiczne w problemach dzieci i młodzieży

Bibliografia

Główne zagadnienia

Zalecane lektury uzupełniające

Psychosynteza w sieci

Noty o Autorach

Ilość stron: 175


Cena netto: 23,80 zł

Podatek VAT: 5%