Algorytmy żywienia dzieci Zobacz większe

Algorytmy żywienia dzieci

Nowy produkt

Redakcja: David L. Suskind, Polly Lenssen

Redakcja wydania I polskiego: Jan Jeszka, Marian Krawczyński

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

69,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:


1 Żywienie ogólne 

11.1 Ogólna ocena żywienia dzieci 
11.2 Ocena niemowląt 
11.3 Ocena dzieci do trzeciego roku życia 
11.4 Ocena dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym
11.5 Ocena młodzieży w okresie dojrzewania 

Suplement A. Oczekiwany przyrost masy ciała: od urodzenia do 24 miesięcy (Guo i wsp., 1991) 
Suplement B. Oczekiwany przyrost długości ciała: od urodzenia do 24 miesięcy (Guo i wsp., 1991) 

2 Pediatria ogólna 
12.1 Zaburzenia rozwoju (FTT) 
12.2 Niedostateczny przyrost masy ciała podczas karmienia piersią
12.3 Zaburzenia połykania i zachłyśnięcia 
12.4 Choroba refluksowa przełyku (GERD) 
12.5 Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy 
12.6 Alergia na białka mleka krowiego 
12.7 Eozynofilowe zapalenie przełyku 
12.8 Alergie pokarmowe 
12.9 Biegunka czynnościowa albo przewlekła, nieswoista biegunka dziecięca
2.10 Witaminy i składniki mineralne 

3 Układ endokrynny 
13.1 Cukrzyca typu 1 i typu 2 


4 Gastroenterologia 
4.1 Choroba Leśniowskiego-Crohna 
4.2 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
4.3 Zespół krótkiego jelita 
4.4 Wodobrzusze i nadciśnienie wrotne 
4.5 Ostre zapalenie trzustki 

5 Genetyka biochemiczna 
5.1 Zaburzenia cyklu mocznikowego (UCD) 
5.2 Choroba syropu klonowego 
5.3 Galaktozemia 
5.4 Choroby spichrzeniowe glikogenu typu 1a i 1b 
5.5 Dziedziczna nietolerancja fruktozy
5.6 Choroby mitochondrialne 
5.7 Zaburzenie utleniania kwasów tłuszczowych
5.8 Acydemie organiczne 


6  Nefrologia 
6.1 Zespół nerczycowy 
6.2 Przewlekła choroba nerek
6.3 Przeszczepienie nerki
6.4 Nadciśnienie tętnicze 

7  Neurologia 
7.1 Interakcje leków przeciwpadaczkowych ze składnikami odżywczymi
7.2 Plan terapii dietą ketogenną 

8  Otyłość 
8.1 Otyłość 


9 Pulmonologia
9.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna/przewlekła choroba płuc
9.2 Mukowiscydoza
9.3 Astma

10 Onkologia 119
10.1 Choroba nowotworowa 

11 Rozwój układu nerwowego 
11.1 Zaburzenie rozwoju układu nerwowego 

12 Neonatologia 
12.1  Żywienie noworodków 

13 Terapia żywieniowa 
13.1 Żywienie dojelitowe
13.2 Wskazania do całkowitego żywienia pozajelitowego

14 Chirurgia
14.1 Pooperacyjne postępowanie żywieniowe 

15 Intensywna opieka pediatryczna i kardiochirurgiczna 
15.1 Chylothorax 
15.2 Pozaustrojowe natlenianie krwi

16 Kardiologia 
16.1 Wrodzone wady serca 

17 Reumatologia 
17.1 Choroby reumatyczne