Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej Zobacz większe

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Nowy produkt

Ostatnie egzemplarze!

58,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:

Podziękowania

Recenzje naukowe

Wstęp

Część teoretyczna

 • Wpływ motoryki ustno-twarzowej na statomotoryczny rozwój dziecka
 • Anatomia twarzoczaszki
 • Układ nerwowy głowy i twarzy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej u dzieci
 • Charakterystyka wybranych odruchów ustno-twarzowych
 • Rozwój mózgu a mowa
 • Zaburzenia mowy –terminologia i klasyfikacja
 • Koncepcja ustno-twarzowej terapii według Castillo  Moralesa (CM)

Część praktyczna

 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według koncepcji R. Castillo Moralesa
 • Integracyjna terapia ustno-twarzowa według Swietłany Masgutowej
 • Metodyka przeprowadzania neuromotorycznej terapii ustno-twarzowej według R. Castillo Moralesa
 • Efekty integracji odruchów ustno-twarzowych – wybrane studium przypadku

Zakończenie

Załącznik

Statomotoryczny rozwój dziecka jako Sparcie dla ustno-twarzowej integracji

Kompleksowa diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju – Wrocławski Model Usprawniania (WMU) według koncepcji Ludwiki Sadowskiej

Piśmiennictwo