Multimedialny program terapeutyczny EduBOTY Zobacz większe

Multimedialny program terapeutyczny EduBOTY

Nowy produkt

998 Przedmioty

599,00 zł brutto

Więcej informacji

Multimedialny program terapeutyczny EDUBOTY to interesująca propozycja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- z dysleksją

- z dyskalkulią

- z różnorodnymi zaburzeniami uwagi

- z deficytami w zakresie funkcji poznawczych

Grupa wiekowa: 10+

Program obejmuje  3 zestawy gier wspomagających terapię uczniów:

I. Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – Wygraj z dysleksją.

II. Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – Wygraj z dyskalkulią.

III. Program terapeutyczny dla uczniów z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi

Proponowane gry usprawniają funkcje poznawcze i rozwijają umiejętności szkolne. Trzy zestawy zawierają 12 gier, łącznie 1050 zadań. Każda gra ma 3 poziomy trudności (łatwy, średni, trudny), które zapewniają dopasowanie zadań do poziomu dziecka. Wspólnym motywem wszystkich gier są  zabawne roboty (Monter, Łapacz, Myśliciel…)

Zalety programu:

 • Atrakcyjny dla dzieci, posiada cechy zabawy, dostarcza pozytywnych emocji, stanowi bodziec motywacyjny ułatwiający wprowadzenie dziecka w trudny dla niego obszar zadaniowy, a tym samym zmieniający postawę do uczenia się
 • Gry są dynamiczne, pełne animacji, nie są nużące, wykorzystują proste sytuacje wyboru, mają atrakcyjną grafikę i oprawę dźwiękową.
 • Ciekawe pomysły zadań, opracowane pod kątem terapeutycznym i przetestowane na grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kl. IV-VI SP i I-III gimnazjum). Gry uwzględniają zróżnicowany poziom funkcjonowania poznawczego użytkownika oraz dają możliwość osiągania sukcesu, co jest ważnym czynnikiem motywacyjnym w przypadku przełamywania trudności szkolnych.
 • Szeroki wachlarz zadań – możliwość wielokrotnego wykonywania ćwiczeń przez tego samego użytkownika bez konieczności powtarzania tych samych przykładów.
 • Możliwe jest planowanie działań terapeutycznych w odniesieniu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych – różne poziomy trudności i wybór zestawów zadań.
 • Monitorowanie postępów dziecka – możliwość gromadzenia statystyk osiąganych wyników, wizualizacja wyników w formie wykresu.
 • Można powtórzyć zadanie w celu przeanalizowania wspólnie z dzieckiem jego procesu myślowego.
 • Możliwe jest utworzenie 20 kont graczy. Jedno konto zapamiętuje 10 kolejnych wyników.
 • Prosta nawigacja oparta na intuicyjnym działaniu.
 • Możliwość odsłuchania polecenia.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Utrwalenie zasad pisowni w języku polskim
 • Doskonalenie funkcji wzrokowej
 • Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Ćwiczenie pamięci i uwagi
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, wnioskowania, uzasadniania i interpretacji
 • Pozytywna motywacja do nauki

Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – Wygraj z dysleksją.

Usprawniane funkcje i rozwijane kompetencje:

 • Percepcja wzrokowo-przestrzenna
 • Szybkość postrzegania wzrokowego
 • Analiza i synteza wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna
 • Bezpośrednia pamięć wzrokowa
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Różnicowanie wyrazów podobnych graficznie
 • Identyfikowanie odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie
 • Uzupełnianie wyrazów skomplikowanych pod względem struktury głoskowo-literowej
 • Gotowość poszerzania słownictwa
 • Praktyczne stosowanie zasad łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów
 • Poprawna ortograficznie pisownia

Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – Wygraj z dyskalkulią.

Usprawniane funkcje i rozwijane kompetencje:

 • Odczytywanie i rozumienie pojęć i zależności matematycznych (cyfr, liczb, liczebników oraz symboli matematycznych)
 • Wykonywanie operacji na liczbach (porównywanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • Transkodowanie: przekład informacji (liczebności)podanej słownie na informację w formie cyfr
 • Szeregowanie przedmiotów, liczb według kolejności malejącej lub rosnącej
 • Szacowanie
 • Odczytywanie informacji na podstawie układów przestrzennych
 • Prawidłowe odczytywanie symboli matematycznych
 • Posługiwanie się pojęciem ułamków
 • Prawidłowe odczytywanie dużych liczb
 • Wykonywanie obliczeń w pamięci
 • Posługiwanie się jednostkami miar i przeliczanie ich
 • Rozumienie, ze ważna jest pozycja cyfry a nie tylko jej wielkość
 • Określanie kierunków na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • Stosowanie dojrzałych strategii liczenia

Program terapeutyczny dla uczniów z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi

Usprawniane funkcje i rozwijane kompetencje:

 • Zdolność do poszerzania wiedzy i wykorzystywania jej do rozwiazywania problemów
 • Logiczne myślenie, spostrzegawczość, analiza, wnioskowanie
 • Ćwiczenie uwagi poprzez umiejętność sprawnego selekcjonowania bodźców
 • Rozwijanie zapamiętywania i myślenia opartego o procesy uwagi
 • Pamięć – umiejętność zapisywania, przywoływania i modyfikowania informacji
 • Rozwijanie strategii pojęciowych odpowiedzialnych za przyswajanie i zapamiętywanie materiału
 • Porządkowanie, kategoryzowanie i umiejętne wykorzystanie informacji
 • Dostrzeganie zależności
 • Myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Szybkość i sposób manipulowania danymi