Metoda Vojty Zobacz większe

Metoda Vojty

Nowy produkt

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

80,00 zł brutto

Więcej informacji

Metoda Vojty” - to pierwsze w języku polskim wydanie dzieła, którego autorami są lekarz, neurolog dziecięcy, profesor doktor medycyny Václav Vojta oraz jego uczennica i współpracująca z nim fizjoterapeutka Annegret Peters.

Ten cieszący się powodzeniem zarys terapii opisuje metodę odruchowej lokomocji, przy pomocy której u pacjentów z ortopedycznymi wadami postawy lub z zaburzeniami ruchowymi po chodzenia neurologicznego mogą zostać pobudzane normalne wzorce ruchowe. Metoda ta jest stosowana w rehabilitacji, prewencji, jak również w pulmonologii oraz intensywnej terapii. Poprzez zastosowanie konkretnych bodźców zostaje wyzwolona odruchowa aktywność mięśni, taka jaka występuje samoistnie podczas przebiegającego normalnie prawidłowego rozwoju ruchowego.

Analiza fizjologicznej gry mięśniowej w tłumaczonym na język polski drugim niemieckim wydaniu tej książki została uzupełniona o dwa fragmenty dotyczące „faz cyklu chodu podczas odruchowego pełzania”, jak również została zaktualizowana w kilku innych aspektach. Książka przeznaczona jest dla fizjoterapeutów i lekarzy, którzy wykazują zainteresowanie metodą Vojty i chcą posiadać aktualny stan wiedzy na ten temat.


Spis treści:

1. Wprowadzenie do odruchowej lokomocji

1.1.    Przyporządkowanie ontogenezie motorycznej globalnego wzorca odruchowego pełzania i odruchowego obrotu.

1.2.    Przebieg odruchowego pełzania i odruchowego obrotu w czasie i w przestrzeni

1.3.    Odruchowa lokomocja – punkt stały i jego znaczenie

1.4.    Oddziaływanie odruchowej lokomocji

1.4.1. W zakresie stanu neurologicznego

1.4.2. W zakresie małej motoryki, artrii, gnozji i układu wegetatywnego

1.5.    Zastosowanie odruchowej lokomocji u niemowląt, małych dzieci i u dorosłych

1.5.1. Zastosowanie u niemowląt i dzieci

1.5.2. Zapamiętywanie OUN

1.5.3. Zastosowanie odruchowej lokomocji u dzieci starszych i u dorosłych

1.6.    Zasady lokomocji

1.6.1. Mechanizmy podporowo-wyprostne i zakresy kątowe ruchu w stawach kulistych w odniesieniu do procesów lokomocyjnych

1.6.2. Przenoszenie środka ciężkości ciała, funkcja chwytna i lokomocyjna

1.6.3. Pryncypium lokomocji w metodzie terapeutycznej

1.6.4. Funkcje mięśni w lokomocji spontanicznej i odruchowej

1.7.    Rodzaje ruchu człowieka w ułożeniu na brzuchu

1.7.1. Foczenie

1.7.2. Czworakowanie

1.8.    Wzorce odruchowej lokomocji aktywowane w ułożeniach ciała na brzuchu i plecach

1.8.1. Odruchowe pełzanie – wzorzec globalny w ułożeniu na brzuchu

1.8.2. Odruchowy obrót – globalny wzorzec z położenia na plecach

1.9.    Pryncypia odruchowej lokomocji

1.9.1. Funkcje powiązane z odruchową lokomocją

1.9.2. Rozciąganie określonych grup mięśni

1.9.3. O technice stosowania odruchowej lokomocji

1.9.4. Wzorzec recyprokalny

1.9.5. Funkcje synergistów a postawa ciała

2.Odruchowe pełzanie

2.1.    Zawartość kinezjologiczna odruchowego pełzania

2.1.1. Ustawienia kątowe w stawach w pozycji wyjściowej

2.1.2. Strefy wyzwalania

2.1.3. Sumacja w czasie i w przestrzeni bodźców wyzwalających reakcje

2.1.4. Strefy wyzwalania na kończynach

2.1.5. Strefy wyzwalania na tułowiu i na obręczach kończyn

2.2.    Ruchy ramienia twarzowego i obręczy piersiowej

2.2.1. Funkcja łopatki w odruchowym pełzaniu

2.2.2. Powiązanie tułowia z łopatką poprzez mięśnie grzbietu

2.2.3. Powiązania obręczy piersiowej z ramieniem poprzez mięśnie położone od strony brzusznej: szczególna funkcja mięśnia piersiowego większego

2.2.4. Powiązania mięśniowe wokół stawu ramiennego

2.2.5. Kokontrakcja w porównaniu z koordynowaną nadrzędnie – ponad poziomem rdzenia – synergiczną funkcją mięśnia, na przykładzie muskulatury ramienia

2.2.6. Unoszenie tułowia od podłoża dzięki antygrawitacyjnej funkcji mięśnia piersiowego większego i dzięki mięśniom działającym wokół łopatki

2.2.7. Mięsień najszerszy grzbietu i rotatory obręczy piersiowej

2.2.8. Aktywności mięśnie w obszarze ręki i przedramienia

2.3.    Ruchy ramienia potylicznego

2.3.1. Ruchy w stawie panewkowo-ramiennym (ramię i łopatka)

2.3.2. Szczególna funkcja m. zębatego przedniego

2.3.3. Ruchy w stawie łokciowym

2.3.4. Ruchy ręki

2.4.    Prostowanie szyi i rotacja głowy przy skośnym ustawieniu osi obręczy piersiowej

2.4.1. Nieprawidłowe ustawienia głowy w ułożeniu na brzuchu u pacjentów z mózgowym porażeniem

2.4.2. Uwagi o ujednoliconym poziomie koordynacyjnym na przykładzie ruchów głowy w trakcie odruchowego pełzania

2.4.3. Uwagi dotyczące idealnego rozwoju motorycznego: zależność pomiędzy ruchami głowy a pionizacją tułowia aż po czwarty trymestr

2.5.    Cykl chodu w odniesieniu do swobodnej, dwunożnej lokomocji w pionie, a także w odniesieniu do czworakowania i do wzorca lokomocji odruchowej

2.5.1. Fazy cyklu chodu w odruchowym pełzaniu i ich uzależnienie od ruchów głowy

2.5.2. Fazy kroków cyklu chodu w przebiegu odruchowego pełzania i ich relatywne jednostki czasowe

2.5.3. Poddawane dyskusji hipotezy na temat procesów torowania zachodzącego w OUN

2.6.    Ruchy nóg

2.6.1. Przenikanie się faz: zgięcia i relaksacji oraz relaksacji i stania

2.6.2. Faza zgięcia nogi twarzowej

2.6.3. Faza stania nogi twarzowej

2.6.4. Faza stania i faza odbicia nogi potylicznej

2.7.    Ruchy w obszarze organu osiowego

2.7.1. Ruchy osi obręczy piersiowej

2.7.2. Ruchy wyprostne w obszarze organu osiowego

2.7.3. Łańcuch mięśni brzucha

2.7.4. Tłocznia brzuszna, oddychanie, pęcherz moczowy i dno miednicy

2.8.    Aktywności w obszarze ustno-twarzowym

2.8.1. Ruchy gałek ocznych

2.8.2. Uwagi dotyczące patologicznej fiksacji wzroku

2.8.3. Aktywizacja ust i żuchwy

2.8.4. Motoryka języka, dna jamy ustnej oraz funkcja połykania

3.Pierwsza faza odruchowego obrotu.

3.1.    Historyczne spojrzenie na powstawanie globalnego wzorca odruchowego obrotu

3.2.    Pierwsza faza odruchowego obrotu: z asymetrycznej pozycji na plecach do pozycji wyjściowej odruchowego obrotu

3.2.1. Asymetryczna pozycja ciała noworodka

3.2.2. Jedyny adekwatny bodziec dla mechanizmu odruchowego obrotu: strefa piersiowa

3.3.    Wpływ wyciągnięcia osi długiej organu osiowego na zmianę postawy ciała

3.3.1. Ruchy w stawach kulistych: rotacja zewnętrzna

3.3.2. Pierwsza faza odruchowego obrotu u dorosłych

3.4.    Mięśnie autochtoniczne: mięśnie rotujące i zabezpieczające ustawienie kręgosłupa

3.5.    Skurcz przepony, tłocznia brzuszna, ruchy żeber i czynność oddechowa oraz odbiór informacji sensorycznych u opłucnej, ze śródpiersia i z organów jamy brzusznej

3.6.    Funkcje stawów i mięśni w pierwszej fazie odruchowego obrotu

3.7.    Ruchy tułowia

3.7.1. Prostowanie miednicy oraz funkcje położonych grzbietowo i brzusznie mięśni organu osiowego

3.7.2. Potylica i mięsień czworoboczny jako podstawa podporu dla wykonania ruchu prostowania miednicy

3.7.3. Skośne ustawienie miednicy (płaszczyzna czołowa)

3.7.4. Rotacja miednicy w kierunku ramienia potylicznego: pierwszy skośny łańcuch mięśni brzucha

3.7.5. Rotacja obręczy piersiowej w kierunku ramienia potylicznego: drugi skośny łańcuch mięśnie brzucha

3.7.6. Ramię potyliczne z łopatką

3.7.7. Pozostałe mięśnie rotujące górną część ciała: m. piersiowy mniejszy i m. zębaty przedni strony potylicznej

3.8.    Uwagi o rozwoju ruchowym zdrowego noworodka

3.9.    Porównanie funkcji obciążonej łopatki w globalnych wzorcach odruchowego pełzania i odruchowego obrotu

4.Druga faza odruchowego obrotu

4.1.    Pozycja kończyn w drugiej fazie odruchowego obrotu

4.1.1. Ramię dolnoleżące

4.1.2. Noga dolnoleżąca

4.1.3. Ramię górnoleżące

4.1.4. Noga górnoleżąca

4.2.    Strefy wyzwalania w drugiej fazie odruchowego obrotu

4.2.1. Strefy położone w górnej części tułowia

4.2.2. Strefy położone na kończynach

4.3.    Ruchy kończyn w drugiej fazie odruchowego obrotu w porównaniu do faz cyklu chodu podczas czworakowania

4.4.    Funkcje kończyn podpierających

4.4.1. Ramię podpierające

4.4.2. Noga podpierająca

4.5.    Funkcje kończyn odciążonych (górnoleżących)

4.6.    Organ osiowy w procesie lokomocyjnym w drugiej fazie odruchowego obrotu

4.6.1. Działania pionizujące mięśni autochtonicznych w odruchowej lokomocji

4.6.2. Rotacyjna funkcja mięśni autochtonicznych i ich związek z mięśniem zębatym tylnym dolnym

4.6.3. Podsumowanie informacji o funkcji mięśni autochtonicznych

4.7.    Początki obrotu głowy w rozwoju ruchowym

4.7.1. Obrót głowy w pozycji szermierza a podstawa podporu

4.7.2. Obrót głowy w reklinacji

4.7.3. Obrót głowy z reklinacją w patologii mózgowego porażenia dziecięcego

4.8.    Obrót głowy we wzorcu odruchowego obrotu

4.8.1. Mięsień długi szyi i mięsień długi głowy

4.8.2. M. zębaty tylny górny

4.8.3. Grupa mięśni pochyłych

4.8.4. Podsumowanie

4.9.    Zmiana podczas odruchowego obrotu kierunku działania mięśnie organu osiowego położonych od strony grzbietowej

4.9.1. Mięsień czworoboczny lędźwi i mięsień zębaty tylny dolny jako opozycjoniści wobec skośnych mięśni brzucha

4.9.2. Proces przetaczania z pleców na brzuch w przypadku prażenia mózgowego oraz w stanach innych zaburzeń motorycznych

4.9.3. Specyficzne działanie m. zębatego tylnego dolnego w procesie przetaczania

4.9.4. M. zębaty tylny dolny, m . biodrowo-lędźwiowy jako jego partner i mięśnie międzyżebrowe jako synergiści

4.9.5. M. zębaty przedni jako inicjator działania skośnego łańcucha mięśni brzucha podczas procesu przetaczania

4.9.6. M. najszerszy grzbietu i jego związek z mięśniami autochtonicznymi podczas przetaczania ciała

4.10.Proces przetaczania w obszarze obręczy piersiowej

4.10.1.   M. piersiowy mniejszy i większy oraz ich synergiści: mięśnie równoległoboczne i mięsień czworoboczny

4.10.2.   Łopatka – od funkcji podpierającej do funkcji kości pośredniczącej w procesie przetaczania

4.10.3.   Oddychanie torem brzusznym, bruzda Harrisona i odcinkowa rotacja poszczególnych elementów kręgosłupa

4.10.4.   Mięśnie powłok brzucha

4.10.5.   Zamiana stref w drugiej fazie odruchowego obrotu

4.10.6.   Uwagi o procesie przetaczania w przebiegu rozwoju ruchowego człowieka

4.10.7.   Aktywny proces pionizacji ciała podczas odruchowego obrotu w porównaniu z innymi formami kinezyterapii

Bibliografia

Indeks

Ilość stron: 284


Cena netto: 76.19 zł

Podatek VAT: 5%