Aplikacja zawiera 6 zestawów gier:

 

  • Gra "Czy wiesz, to to jest czas? Zgadnij, co zdarzyło się najpierw, a co później?" zawiera zestaw 10 prostych 3-obrazkowych historyjek. Gra jest przydatna do rozwoju orientacji czasowej, rozumienia werbalnego, myślenia przyczynowo-skutkowego w oparciu o prezentowany materiał. Poprawia zdolność kojarzenia i umiejętności analizy wzrokowej i przestrzennej, zwiększa sprawność oraz szybkość myślenia. Rozwija wyższe funkcje językowe.
  • Gra "Czy masz zręczne rączki? Przekonaj się: przeprowadź zwierzątka przez labirynt" zawiera zestaw 10 prostych, generowanych losowo labiryntów. Gra jest szczególnie przydatna w treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli rozwijaniu zdolności ruchowych pod kontrolą wzroku, niezbędnych do nauki pisania oraz wykonywania celowych ruchów skierowanych na przedmioty.
  • Gra "Czy jesteś spostrzegawczy? Znajdź 5 różnic między rysunkami" zawiera 10 zestawów rysunków różniących się detalami. Celem gry jest ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie koncentracji uwagi oraz umiejętności identyfikowania, różnicowania i wstępnego analizowania w oparciu o prezentowany materiał. Szczególnie przydatny okazuje się w rozwijaniu i odbudowie zaburzeń funkcji prawopółkulowych, gdzie występują trudności w przetwarzaniu całości.
  • Gra "Czy wiesz, co to jest przestrzeń? Sprawdźmy, czy wiesz co jest nad, co pod, a co obok" zawiera 12 zadań zawierających zestaw przedmiotów, które należy ułożyć w odpowiednim porządku względem siebie, zgodnie z poleniami lektora. Gra rozwija i/lub odbudowuje relacje przestrzenne i wzrokowe, zwiększa sprawność myślenia językowego w zakresie posługiwania się pojęciami określającymi położenie przestrzenne przedmiotów względem siebie oraz doskonali umiejętność rozumienia poleceń z wykorzystaniem powyższych pojęć.
  • Gra "Czy potrafisz logicznie myśleć? Znajdź rzeczy, które nie pasują do obrazka" zawiera zastaw 10 rysunków lub par rysunków z elementami sprzecznymi z logiką. Gra jest szczególnie przydatna w rozwijaniu o dobudowie zaburzeń logicznego myślenia. Wspomaga spostrzegawczość. Uczy porównywania oraz dostrzegania typowych różnic, rozwija umiejętności prostego wnioskowania.
  • Gra "Czy znasz kolory? Sprawdź i pokoloruj obrazki" zawiera 9 zestawów obrazków do kolorowania. Celem gry jest rozwijanie i odbudowa zaburzeń selektywności i koncentracji uwagi, rozszerzenie bufora pamięci, rozwijanie zdolności analizy i syntezy wzrokowej oraz percepcji ze szczególnym uwzględnieniem percepcji koloru i formy. Stymuluje również zdolność inicjowania działania, ze szczególnym uwzględnieniem twórczego myślenia.

 

gry-tytuowa001.jpg